Treningstilbud 2 til 6 år

GYMNASTIKK OG TURN er en aktivitet man kan drive hele livet. De minste hopper og spretter, løper og kryper, klatrer og snurrer med bleie og turndrakt. Ved siden av står Herr Karlsen og Fru Halvorsen og myker forsiktig opp kroppen før de skal starte dagens økt. Gymlekfabrikken startet høsten 2015 og er Holmen Tropp og Turn sin spesialhall for barn 2-6 år. Her er apparatene tilpasset barnas størrelse. Trygge omgivelser er viktig.

NoahGymlek fra 2 år          

Foreldre/barn er et meget populært tilbud. Her er deltakerne fra ca 2 år og opp til 4 år.

Dette er et tilbud hvor primærmotorisk trening gjennom lek og aktivitet er i fokus. Fysisk og psykisk samspill mellom foreldre/praktikant/besteforeldre og barn en en viktig faktor. Dette er barnets første møte med idretten og den voksne deltar aktivt, er hjelper, gir trygghet og skal være en viktig støtte for barnet. Med å kombinere gymnastikkens grunnelementer med lek ønsker vi å gi et godt utgangspunkt for allsidig bevegelsestrening og stimulere utviklingen av grovmotorikken.

Når man blir 3-4 år kan man starte på Gymlek for de som er fra 4 år.

Turn i apparater eller med småredskap og motorisk trening. Et godt grunnlag for alle barn, med vekt på grunnleggende motoriske ferdigheter (grov- og finmotorikk), romorientering og kroppsbevegelse. Barna utvikler koordinative ferdigheter, balanse og rytmefølelse. Barna blir også kjent med apparatene i en gymsal (begynnende turn) .

 

GymlekfabrikkenPå Gymlek-fabrikken kan  barna boltre seg i trygge omgivelser, under veiledning av våre dyktige instruktører. Vi har mange ulike partier å velge mellom for aldersgruppen 2-6 år, se timeplan.

For påmelding og oversikt over evt. ledige plasser, se Meld deg på! øverst på siden.

 

IMG_1552 IMG_1525