Trenerattest

Alle våre trenere har gjennomført «Trenerattesten»

Trenerattesten fra NIF er en ny tjeneste, som nå alle trenerne i Holmen Tropp og Turnforening har gjennomført.

Om Trenerattesten

Barn og unge skal oppleve idrettsglede i et trygt miljø. Trenerattesten gir deg et godt utgangspunkt for å lykkes som trener, slik at utøverne møter et mer helhetlig kvalitetstilbud uavhengig av trener, idrett eller klubb.

Trenerattesten tar deg gjennom de viktigste oppgavene og forventningene som stilles til deg som trener, og kommer i to versjoner – én for trenere i barneidretten og én for trenere i ungdomsidretten.

Når du har fullført Trenerattesten blir kompetansen synlig på din idretts-CV, og du får tilgang til fagstoff og tips fra noen av Norges beste trenere og utøvere.

Kanskje blir du en enda bedre trener for utøverne dine

(Hentet fra Norges Idrettsforbunds hjemmesider, 8.april 2021)