En av Norges største turnforeninger

Holmen Tropp & Turn tilrettelegger for et variert tilbud av aktiviteter innen gymnastikk for barn, unge og voksne i både bredde og toppidrett.

Slik er Vi organisert

I Holmen Tropp & Turn er det medlemmene som eier klubben. Vårt styre er klubbens øverste organ mellom årsmøtene og følger strategiplan, økonomi, struktur med mer. Daglig drift drives av de ansatte og daglig leder. Sportslige ledere og avdelingsledere følger til det daglige opp det sportslige. Vår administrasjonskonsulent har ansvar for påmeldinger og oppfølging av økonomi og medlemmer. Vi har flere trenere som er fast ansatt i tillegg til timebetalte trenere. De foresatte er klubbens viktigste ressurs foruten våre utøvere. I styret har vi valgte medlemmer, og i tillegg et sportslig utvalg som følger opp det sportslige som for eksempel strategi, satsningsgrad, retningslinjer og økonomi med mer.

Breddeturn

Gymlekfrabrikken
(2-6 år)

Foreldre & barn (2 - 4 år)

Gymlek (4-5 år)

Gymlek (5-6 år)

Bredde-partier
(7+ år)

Turn-SFO
(1.-4. klasse)

Aspirant
(6-9 år)

Akrobatikk
(10 - 13 år)

Teen akro / cool gang
(14 - 19 år)

GYM X
(20+ år)

Apparaturn

FIG
Avdeling

Stige

Avdeling

SeniorStige 1
JuniorStige 2
RekruttBasis 1
Aspirant RødBasis 2
Aspirant RosaBasis 3

Ressursdag APPARATTURN

Troppsgymnastikk

Senior

herrer

Senior

damer

Junior

gutter 1

Junior

jenter 1

Junior

gutter 2

Junior

jenter 2

Rekrutt

gutter

Rekrutt

jenter

Mikro

Intro

Ressursdag tropp

Hvem er Holmen Tropp & Turn?

Holmen Tropp & Turn er en av Norges største turforeninger. Vi ble stiftet 2. juni 2006 og er en veldrevet idrettsklubb, både administrativt og sportslig. Som medaljegrossist har vi en tydelig og klar visjon for satsing på bredde og toppidrett, vi har også et variert tilbud for både barn og ungdom.

Vår oppgave er å tilrettelegge for ulike aktiviteter innen gymnastikk, toppgymnastikk og apparatturn, samt basistrening. Gjennom et variert tilbud av aktiviteter og profilering av disse skal HT&T fremme turn og gymnastikk som en idrett alle kan bli med på.  Disse aktivitetene legger grunnlag for trivsel, god helse, motorisk og fysisk utvikling samt gode idrettsprestasjoner.

Vi ønsker at HT&T skal være et sted kjent for både trivsel og for å ha et sosialt godt miljø blant utøvere, trenere, ansatte, frivillige og foresatte.

Man finner de fleste utøverne våre i breddeaktivitetene. Våre tilbud strekker seg fra partier for barn 2 år, til akrobatikk for eldre ungdom. I tillegg har vi tilbud for voksne som enten vil trene turn eller være med på basistrening og mosjon. Holmen Tropp & Turn har både på egen hånd og i tett samarbeid med kommunen og institusjoner, et variert tilbud til barn, ungdom og voksne som strekker seg utover de tradisjonelle partier og kurstilbud.

I Holmen Tropp & Turn er vi stolte av å ha et sosialt og godt miljø, hvor alle medlemmer blir tatt vare på. Vår konkurranseavdeling er en av Norges største innen turn kvinner og troppgymnastikk. Vi har en stor spredning i både nivå og alder, og bredden er eksepsjonelt stor. Våre medlemmer velger selv hvilket nivå de ønsker å satse på.

Satsningsgraden innen de ulike aktivitetene og gruppene, vil variere fra sesong til sesong, og ut fra utøvernes ønsker og klubbens ressurser. Nivået på satsingen, vil ha betydning for plikter og oppfølging fra både klubben, utøvere og foresatte. HT&T har en rekke utøvere på landslagene som representerer Norge i internasjonale mesterskap. Holmen Tropp & Turn stiller sterkt og har både europamestere i tropp, nordiske mestere i turn og tropp, samt flere medaljevinnere i andre internasjonale mesterskap og konkurranser. HT&T har gjennom en årrekke vært medaljegrossist i Norgesmesterskapene.

Antall konkurranseutøvere vil naturligvis svinge i bølger ut fra ulike alderssammensetninger, grener og treningstilbud. Det er naturlig med en pyramideform på antall utøvere innen denne avdelingen.