Basis 1

10 - 11 år

Info om gruppen

Hovedtrener

Krav

Konkurranser

Treningstider

Sponsorordning

Utstyr

Påmelding og priser