Basis 2

7 -9 år

Info om gruppen

Hovedtrener

Krav

Konkurranser

Treningstider

Sponsorordning

Utstyr

Påmelding og priser