Holmen IFO (idretts-fritids-ordning)

HOLMEN IFO (Idretts Fritids Ordning) på Holmen idrettspark er et nytt samarbeidsprosjekt mellom idrettene med tilhørighet til idrettsparken.

Idrettslagene Holmen if fotball, Holmen tennis, Holmen tropp & turn, Holmen hockey, Asker Judoklubb og Asker Svømmeklubb er med på prosjektet.
Dette er et unikt tilbud for barn fra 1 til 7 trinn som ønsker å prøve ut mange forskjellige idretter gjennom skoleåret.

 

Påmelding og mer informasjon: http://deltager.no/event/holmenIFO_21_22