Hovedterminliste

Her ligger terminliste for både Tropp og Turn. Disse arrangementene skal Holmen Tropp og Turn delta på. Treneren din vet hvilke arrangement akkurat du skal være med på.