Hva er turn?

Turn er en fantastisk idrett for alle. Det er det beste grunnlaget enhver idrettsutøver kan få.

Samtidig er det spennende og utfordrende for de som ønsker å trene mer og utvikle seg selv. For å bli topputøver i turn må du ha talent, men 99 % er hardt arbeid.

Turn kvinner og menn

Turn er en av de idrettsgrener som i sum gir best trenings-verdi i forhold til styrke, bevegelighet, spenst og koordinasjon. Å være aktiv i turn bringer også med seg store fordeler ved utøvelse av andre idretter: Mangfoldighet er stikkordet. Turn er beskrevet som en forbindelse mellom kunst og sport.

Turn består av flere grener. Det er mer enn 25 millioner lisensierte turnere i 130 nasjoner i verden. Norges Gymnastikk og Turnforbund (NGTF) er det 5. største særforbundet i Norge med ca. 84 000 medlemmer, 418 lag i 18 kretser. NGTF har flere grener. OL-grenene Turn kvinner, Turn Menn og Rytmisk Gymnastikk, samt Gymnastikkhjul, Drill og Troppsgymnastik.

 

Når kom turn til Norge?

De norske Turn- og Gymnastikkforeninger var det første særforbundet som ble stiftet i Norge, 25. mai 1890. Det skulle utvikle folkets fysiske og moralske krefter. Men de første foreningene i Norge kom allerede midt på 1850-tallet. Christiania Turnforening 13.4.1855, Arendal Turnforening 17.5.1857, deretter Drammen, Trondheim og Kristiansand. I 1918 trådte gymnastikk og turn ut av fellesskapet med friidrett. Fra 1936 har navnet vært Norges Gymnastikk- og Turnforbund. Holmen Tropp og Turn ble stiftet 2. juni 2006.

 

Konkurranser

I Gymnastikk og turns barndom og ungdom var det internasjonale turnfester fra 1881. I Norge startet turnfester i 1886. I 1896 var turn med i Olympiske leker. Første VM for menn ble arrangert i 1931 og EM i 1955. Det første offisielle NM ble arrangert i Bergen i 1920. Petter Hol var den første Norgesmester (1907, 1911 og 1914).

Når kom kvinnene med? I 1890-årene begynte kvinnene å komme med, og første gang de fikk delta var på turnfesten var i Christiania i 1895. Stavanger var klubben som først startet dameparti i 1889. Første VM for kvinner ble arrangert 1934, og første EM 1957. Liv Finsen ble den første NM-vinner i 1952.

 

Hvilke apparater har man i turn kvinner og turn menn?

Turn kvinner konkurrerer i 4 apparater, mens turn menn konkurrerer i 6 apparater. For de yngste utøverne er det enkelte tilpasninger i forhold til utstyret.

 

Turn Kvinner konkurrerer i 4 apparater:

HOPP: Høyde på hesten fra gulvet er 1,25 m. Det er maks.25 m tilløp foran. Man satser på et springbrett. Hvert hopp har startkarakter (toppkarakter) ut fra vanskelighetsgrad. Hoppene skal demonstrere stor høyde og lengde med presise dreininger før og etter salto. Det skal være en dynamisk åpning og lukking av kropperte og pikerte posisjoner og en kontrollert landing.

SKRANKE: Høyden på øvre holme fra gulvet er 2,50 m, mens høyden på den lave holmen er 1,70 m. Kontinuerlige svingende elementer er dominerende i skranke. Øvelsen skal inneholde elementer i begge retninger, over og under holmene. Elementer med dreininger og salto med igjen-griping og høye svev skal demonstreres for å få høy karakter. Ofte avsluttes øvelsene med spektakulære avsprang.

BOM: Høyden på bommen fra gulvet er 1,25 m. Bommen er 5 meter lang og kun 10 cm bred. Tiden på en øvelse er 1,10-1,30 min. En øvelse på bom skal være en artistisk kombinasjon av variasjon i akrobatiske elementer, gymnastiske hopp, splitt, dreininger, skritt og rytmekombinasjoner, bølger og balanseelementer. Det skal være bevegelse, stående, sittende og liggende posisjoner. Gymnasten skal bruke hele bomlengden og demonstrere eleganse, ledd-utslag, rytme, tempo, balanse, selvsikkerhet og kontroll. Avsprangene kan være meget spektakulære.

FRITTSTÅENDE: Frittståendegulvet er 12x12 m. Underlaget må tillate kraft i sats og mykhet i landing. En frittståendeøvelse har musikk for å underbygge forestillingen, og skal kombinere dansebevegelser og sekvenser med variasjon i akrobatikk. Hele gulvet skal brukes og det skal varieres i tempo og retning. Individualitet, originalitet, modenhet og artisteri er viktige hovedingredienser for å få en god karakter.

 

Turn Menn konkurrerer i 6 apparater

FRITTSTÅENDE: Frittståendegulvet er likt for herrer og damer. Herrenes øvelse har tid mellom 50 sekunder og 1 minutt og 30 sekunder. Øvelsen har ikke musikk. Foruten akrobatikk består frittstående-øvelsen også av kraft-elementer og balanse-elementer.

HOPP: Høyde på hesten fra gulvet er 1,35 m. Det er maks. 25 m tilløp foran. Man satser på et springbrett. Hvert hopp har startkarakter (toppkarakter) ut fra vanskelighetsgrad. Hoppene skal demonstrere stor høyde og lengde med presise dreininger før og etter salto. Det skal være en dynamisk åpning og lukking av kropperte og pikerte posisjoner og en kontrollert landing.

SKRANKE: I motsetning til jente-skranken har guttene to parallelle holmer. Kontinuerlige svingende elementer, kraftelementer som press til håndstående og saltoer mellom holmene utført med kontroll til håndstående er dominerende i skranke. Ofte avsluttes øvelsene med salto enkel eller dobbel i avsprang.

SVINGSTANG: Høyden på stangen er 2,80. Denne er av metall og er smalere enn holmene på jenteskranken. Kontinuerlige svingende elementer er dominerende i svingstang. Øvelsen skal inneholde elementer i begge retninger, ulike gren og elementer med dreininger og salto med igjengriping og høye svev skal demonstreres for å få høy karakter. Ofte avsluttes øvelsene med spektakulære avsprang.

BØYLEHEST: Teknisk krevende apparat. Øvelsen består av bensving og vandringer over hele bøylehesten. Øvelser av høy kvalitet inneholder også et sving til håndstående inne i øvelsen eller før avsprang. Yngre utøvere trener på det vi kaller «sopp», som er et lavere buet hjelpeapparat som brukes til å lære inn svingene

RINGER: Kraftapparatet fremfor noe. Det skal utføres sving til håndstående i ulike retninger, og kraftelementer som skal holdes i 2 sekunder. Dette er virkelig spesialistenes apparat. Ofte avsluttes øvelsene med dobbel salto med eller uten skru.