Hvordan bedømmes utøverne i turn kvinner og turn menn?

I Norge har vi eget stigesystem for nasjonalt nivå. For jenter er dette basisstigen, turnstigen og på kretsplan B-stigen.

Guttene har LUM-stigen. Disse reglementene bygger på det internasjonale reglementet - Code of Points, men har tilpasning til Norge. Code of Points justeres/endres etter hvert OL dvs. hvert 4 år.

 

Bedømming

Dømmingen av internasjonal turn reguleres av det felles regelverket Code of Points. Dette regelverket ble kraftig revidert og lagt om fra 2006. Bl.a. gikk man bort fra den tidligere brukte poengsummen 10,0 som høyest mulige poengsum for en øvelse.

Som en del av det nye regelverket bedømmes nå hver øvelse av to separate dommerpaneler. De to panelene evaluerer øvelsen på ulike aspekter:

D-karakteren gjenspeiler vankelighetsgrad (elementkrav og kombinasjoner)

E-karakteren gjenspeiler utøverens utøvelse, komposisjon og kunstneriske verdi

I tillegg har de to dommerpanelene en hoveddommer.

 

D-karakteren

D-karakteren angis av D-panelet, som i olympisk sammenheng består av 2 dommere. Denne karakteren har ingen øvre grense; øvelsen gis verdi ut ifra vanskelighetsgraden av de momentene som utføres, samt kombinasjons-poeng dersom to vanskelige momenter utføres etter hverandre. Enkeltmomenter rangeres i vanskelighetsgrad; A-, B-, C-, D-, E-, F-, G-og H-momenter. A-momenter er enklest (gir 0,1 poeng), og H-momenter er vanskeligst (gir 0,8). Det finnes få H-momenter.  Man teller inntil 8 elementer i hvert apparat, men her er det krav til f.eks. hvor mange gymnastiske og akrobatiske elementer man kan telle.

I tillegg til vanskeverdi så består D-karakter også av «tillegg for spesielle krav». Disse kravene gir 0,5 poeng hver og i hvert apparat er det 5 krav.  Disse er spesifisert i hvert apparat.

F.eks. må man i bom gjøre minst én full piruett, akrobatisk serie med salto, hoppserie, elementer som går forover og bakover samt avsprang av en viss vanskeverdi ut fra alder.

I tillegg gis tilleggspoeng for kombinasjoner; vanskelige momenter som utøves rett etter hverandre. Hver kombinasjon kan gi 0,1 eller 0,2 poeng tillegg.

 

E-karakteren

E-karakteren angis av E-panelet, som i olympisk sammenheng består av 6 dommere. Denne karakteren har en utgangsverdi på 10,0 poeng. Herifra gis trekk for feil i utførelsen av momentene. Hver feil kan gi fra 0,1 til 1,0 poeng trekk. 1,0 poeng trekk gis for fall.

 

Nøytrale trekk

I tillegg til de trekkene som gis i beregningen av E-karakteren kan utøveren trekkes for såkalte nøytrale feil. Dette er feil som overskridelse av tidsbegrensningen, feil i forbindelse med bruk av smykker, eller trekk for dårlig oppførsel på podiet.

 

Totalkarakter

Utøverens totalkarakter (sluttkarakter) beregnes dermed som følger: D-karakter + E-karakter – Nøytrale trekk = Totalkarakter

Karakteren i hopp er ikke sammensatt av de samme elementene; her har hvert hopp sin forhåndsdefinerte verdi. Dommerne gir deretter trekk for utførelse, f.eks. kropp- og benføring, hoppets høyde og lengde, samt landingen.