Holmen Tropp & Turn logo

Invitasjon til digitalt Årsmøte i Holmen Tropp og Turn 5. mai

Årsmøte i Holmen Tropp og Turn 5.mai 2021 Alle medlemmer ønskes velkommen til digitalt årsmøte onsdag 5. mai kl. 18:00.

For å kunne ha stemmerett og være valgbar på årsmøtet må du

– Ha fylt 15 år

– Hatt gyldig medlemskap i foreningen i minst en måned før årsmøtet 

Ingen kan møte eller avgi stemme på fullmakt. Det betyr at foreldre som ønsker å delta i årsmøtet må melde seg inn i klubben.

Alle medlemmer som har stemmerett er valgbare til tillitsverv, og kan fungere som representanter for klubben etter avtale på ting eller møte i overordnet organisasjonsledd.

Regler for stemmerett og valgbarhet er fastsatt i vedtekter.

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet sendes snarest, og senest 20. april, til kristine.aaberg.ruud@gmail.com.

Møtet gjennomføres digitalt vi ber derfor om påmelding på e-post til styrets nestleder: kristine.aaberg.ruud@gmail.com.

Saksdokumenter til årsmøtet sendes ut til påmeldte i forkant av møtet.

Bli medlem i dag!  Meld deg inn her: 

https://app.rubic.no/Account/Signup?organizationID=9518#/form/profile

Det er viktig at faktura for medlemsavgift betales snarest. 

Hilsen
Kristine Aaberg Ruud
Nestleder i Styret, Holmen Tropp og Turn