Mikro

9 - 10 år

Info om gruppen

Hovedtrener

Krav

Konkurranser

Treningstider

Sponsorordning

Utstyr

Påmelding og priser