Mini 1

7 - 10 år

Info om gruppen

Hovedtrener

Krav

Konkurranser

Treningstider

Sponsorordning

Utstyr

Påmelding og priser