Rekrutt jenter

11 - 13 år

Info om gruppen

Hovedtrener

Krav

Konkurranser

Treningstider

Sponsorordning

Utstyr

Påmelding og priser