Solidaritetsfondet

Holmen Tropp & Turn har sammen med 25 andre klubber i Asker kommune etablert seg under fellesbetegnelsen Solidaritetsfondet. Åpningen av Solidaritetsfondet fant sted 5. september i Nærsnes idrettspark og blant mange som var til stede var Askers ordfører Lene Conradi, idrettspresidenten Zaineb Al- Samarai og daglig leder i Holmen Tropp & Turn, Åsa Essebo. Formålet med fondet er å inkludere flere i idretten gjennom økonomisk støtte og å motvirke og kompensere for sosial ulikhet. Ingen barn/unge skal falle ut av idretten pga familiens økonomi. Fondet er ikke ment å fullfinansiere noens idrettsdeltagelse, men vil være en mulighet til å få hjelp og støtte i en økonomisk krevende situasjon.

Det vil komme mer informasjon på hjemmesiden angående søknadsprosessen.