Tropp eller apparatturn; hva skal man velge?

Innenfor turnsporten er det flere grener, men de fleste (i Holmen T&T) velger blant to retninger: enten turn for menn eller kvinner eller troppsgymnastikk.

Den største forskjellen er at turn for menn og kvinner er en individuell idrett, mens troppsgymnastikk er en lagidrett.

Innenfor turnsporten er det flere grener, men de fleste (i Holmen T&T) velger blant to retninger: enten turn for menn eller kvinner eller troppsgymnastikk. Den største forskjellen er at turn for menn og kvinner er en individuell idrett, mens troppsgymnastikk er en lagidrett. Apparatene er også noe forskjellige, enten du driver med turn for kvinner, menn eller troppsgymnastikk.

 

Turn for menn og kvinner

Her konkurrerer guttene normalt i seks apparater og jentene i fire apparater. En kan spesialisere seg i enkelt-apparater, men det er ikke så vanlig før man er på høyeste nivå og senior-alder.

Det er et internasjonalt reglement (FIG-code of point) for internasjonale konkurranser. I Norge arrangeres norgesmesterskapene og egne FIG- konkurranser under dette reglementet, men den største delen av utøvere i Norge konkurrerer under de norske reglementene ”turnstigen” og ”LUM-stigen”. De yngste utøverne kan også konkurrere i ”basisstigen” eller ”B-reglementet”.

De norske reglementene består av en stige med ulik vanskelighetsgrad. Det er start-verdien på øvelsene og kravene til øvelsene som utgjør den største forskjellen. Selve bedømmingen av utførelse er likt uavhengig av hvilket reglement man kjører. Utøverne deles i klasser etter alder og kjønn. Aspiranter, minirekrutter og BBB er til og med 10 år, mens rekrutt er 11 og 12 år. Junioralder er 13 til 15 år og senioralder er 16 år og eldre.

 

Troppsgymnastikk

Troppsgymnastikk er en lagidrett hvor en tropp består av 6 til 12 personer. I tropp har man to hovedklasser; den internasjonale ”Teamgym” og nasjonale klasser. Det inndeles videre i dameklasse, herreklasse og miksklasse. I Teamgym må alle utøvere som skal konkurrere i tumbling og trampett også delta i frittstående. Det er minimum seks utøvere som kjører de ulike seriene. I tumbling og trampett kjører man tre serier. Resultatet blir basert på karakteren fra alle tre apparatene sammenlagt.

I nasjonale klasser er det samme inndeling, men da konkurrerer man i hvert enkelt apparat. Det betyr for eksempel at en utøver kan delta i frittstående eller trampett, men ikke i de andre apparatene.

 

Hva skal man velge?

Krav til ressurser og treningsmengde er noe ulikt for disse to grenene. Turn kvinner og menn på høyt nivå krever store ressurser. Det kreves mye trening fra forholdsvis ung alder samt gode trenerkrefter, hall og utstyr. I tillegg er fysiske og mentale faktorer også viktige faktorer. Talent må man ha i alle idretter og resten er hardt arbeid. I troppsgymnastikk kan man oppnå et høyere nivå med mindre fysiske ressurser enn i turn kvinner og menn. Dette skyldes at apparatene er mer like i troppsgymnastikk. Det er også forskjellig for den enkelte person om man trives med individuell idrett kontra lag idrett.

 

Bedømming i tropp og turn

I tropp og turn er det felles at egne dommerpanel dømmer utførelse. Maks poeng I utførelse er 10 poeng. Dommerne trekker for eksempel mellom 0,1-0,5 for bøyde armer eller ben, sprik, manglende høyde, manglende splitt, ekstra skritt etc.

Ett annet panel dømmer vanskeverdi. Hvert element har sin verdi. Det er begrenset hvor mange elementer man kan telle i hver gruppe og apparat. Det kan settes NM-rekord eller verdensrekord i vanskeverdi. I tropp frittstående dømmer ett eget panel komposisjon, mens dette er bedømmes av de andre panelene i de andre grenene/apparatene.