Vi søker Troppstrener

Vi søker Troppstrener til en av Norges største og beste turnforeninger.

Holmen Tropp & Turn er en turnforening med fokus på trygghet, inkludering og mestring, og vi har en klar visjon for satsing på bredde- og toppidrett.Vil du være med på laget?

Stillingsannonse Troppstrener

For ytterligere opplysninger og spørsmål vennligst ta kontakt med daglig leder Åsa Essebo på tlf: 90964001 eller e-post dagliglederhtt@holmenturn.no
Alle søknader blir behandlet konfidensielt. Søknad med CV sendes til: dagliglederhtt@holmenturn.no

 

Med vennlig hilsen

Holmen Tropp & Turn